Lupe Fiasco – Ankh: Her

15 Mar , 2017  

 

Nouveau son de Lupe Fiasco.

 

 

 

Faites tourner !