Ce ne sera pas sur son album.

Jay Electronica – Act II

Faites tourner !