Rakim
Nas
Biggie
Jay-Z
Eminem

 

Faites tourner !