Nicki Minaj – The Pinkprint freestyle

5 Sep , 2016  

Nouveau son de Nicki.

 

Faites tourner !